נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים ה'תשע"ב

לטופס ההרשמה


מבנה הלימודים בבית הספר המרכזי לחזנות

משך הלימודים הבסיסי - שנתיים.

בכל שנה שני סימסטרים בני ארבעה עד ארבעה וחצי חודשים.

תחילת שנת הלימודים מיד אחרי חג הסוכות.

בשנת הלימודים הראשונה

תפילות שבת - שחרית ומוסף, קבלת שבת וערבית לשבת, תפילת הלל ואתה יצרת.

בשנת הלימודים השניה

תפילות החגים ותפילות הימים הנוראים.

נושאי הלימודים

  • שיעורי נוסח, ההתמקדות היא בלימוד נוסח התפילה על בוריו.
  • שיעורי חזנות, לימודי יצירות חזנות ושילובם במהלך התפילה.
  • לימודי סולפאז', פיתוח שמיעה והרמוניה.
  • שיעורי פיתוח קול.

דרכי ההוראה

שש שעות כיתתיות של נוסח, חזנות, סולפאז' ומקהלה.שעה בשבוע לימוד יחידני של נוסח ו/או חזנות, שיעור פרטי לכל תלמיד עם אחד מצוות ההוראה. שעה בשבוע פיתוח קול, שיעור פרטי עם אחד המורים לפיתוח קול.

ימים ושעות הלימוד

ביה"ס פועל בימים שני וחמישי בשבועהשעות הכיתתיות מתקיימות בשעות 18:00 - 20:45 שלושה שיעורים בני 45

דקות כל שיעור. השעות הפרטיות + לימודי פיתוח קול + לימודי סולפאז' למתקדמים: באותם ימים החל מהשעה 15:00 ואילך.

קונצרט סיום

בסוף כל סימסטר ובסוף שנת הלימודים מקיים בית הספר קונצרטים בשיתוף תלמידי ביה"ס ומוריו. קונצרט הסיום של שנת תשס"ט התקיימו באולם יד לבנים בפתח תקוה. מגמה היא לתת במה לכל תלמיד ראוי להופיע בקונצרט ולהיחשף לקהל לפחות אחת לשנה.

סיום הלימודים

בסיום הלימודים מקבל כל תלמיד תעודת סיום. ביה"ס ומוריו יעשו מאמצים למצוא לתלמידים הראויים בתי כנסת הן לשבתות ומועדים והן לימים הנוראים.

שכר הלימוד

שכר הלימוד לשנה הוא 6,000 ש"ח. תלמידי כולל, סטודנטים ובעלי יכולת כלכלית נמוכה יכולים להגיש בקשה להנחה לועדת חריגים.